سازه فضایی در سمنان

سازه فضایی و سازه فضاکار یکی از زیباترین و بهترین سازه هایی می باشد که اخیرا مورد توجه معماران و مهندسان قرار گرفته است. کارخانه space frame مفتخر است که خدمات بسیار گسترده و متنوعی را در زمینه سازه فضایی در سمنان و سایر شهرهای ایران ارائه داده است.

بهینه سازی سازه فضاکار

بهينه يابی سازه فضاکار از آن جهت حائز اهميت است که با کاهش وزن مرده سازه، علاوه بر صرفه جویی در مصالح و تخريب کمتر در محيط زيست، امکان افزایش دهانه های آزاد برای رفع نیازهای جوامع متحول فراهم خواهد گردید. در عین حال کاهش جرم به طور معمولی از نظر رفتار لرزهای نيز مطلوب تلقی میگردد. سازه فضایی در سمنان با بهترین تجهیزات و کمترین تخریب محیط زیست آماده ارائه خدمات می باشد.

هدف از بهینه سازی سازه فضایی در سمنان

هدف از بهينه يابی سازه فضایی ، دستیابی به مقدار یا مقادیر حدی (حداقل يا حداكثر) یک تابع هدف، با ارضای قيود تعریف شده ای می باشد که در آن در اغلب موارد این تابع برحسب بردار متغيرهای حائز اهميت در فرايند بهينه پایی تعریف میگردد. قيود مورد اشاره در فوق، خود نیز به صورت توابعی از همان بردار متغيرها نمایش داده می شوند.

سازه-فضایی-تخت

توابع هدف و قيود می توانند خطی یا غيرخطي اختيار شوند که به ترتيب با روش های برنامه ریزی خطی یا غيرخطی مورد بررسی قرار می گیرند. از موارد حایز اهميت در بهینه یابی سازه های فضاکار حداقل سازی وزن میباشد که علاوه بر هزينه، مزایای دیگری از قبيل کاهش جرم و نیروهای ایتری، امکان افزایش دهانه، نياز به امکانات و تجهیزات کم ظرفيت تر برای حمل و نصب خواهد داشت. از موارد دیگر، بيشينه سازی سختی سيستم يا بهينه يابي هزينه های کل احداث و همچنين بهره برداری و نگهداری در عمر مفید سازه را ميتوان مورد اشاره قرار داد که در سازه فضایی در سمنان هم مورد توجه است. در هر حالت، قيودی بر بهینه یابی مترتب خواهند بود در طراحی سازه فضایی ، اغلب اعضا از مجموعه منفصلی از مقاطع موجود در استانداردها یا در بازار یا تولیدات کارخانه سازنده انتخاب می شوند.

روش برنامه ریزی ریاضی

بنابراین، روش برنامه ریزی ریاضی از این جنبه منفصل خواهد بود؛ بنابراین به طور معمول توابع پيوستهای مانند تغيير مكان ها و تنش های سازه اغلب به روش انفصال یافته ایده آل سازی می گردند. به طور معمول در فرایند کاربردی بهينه يابي به دليل پيچيدگی ها در تعريف توابع هدف، به ويژه در مواردی که تعداد متغيرها زیاد باشد، و همچنین عدم نيل به نتایج عملی در بهینه یابی رياضی، از روشهای نيمه آتاليتيک بهره گیری می شود. سازه فضایی در سمنان نیز از این قضیه بی بهره نیست.

نگاهی به روش های معادلات

در این روش ها تعداد قابل ملاحظه معادلات جبری تعادل با تعداد محدودی معادلات دیفرانسیل جایگزین می گردند.

این روش برای سيستمهای سازه فضاکار متشكل از اعضا و واحدهای منظم تکرارشونده به نتایج مطلوبی رسيده است.

در روشی های مبتنی بر قضاوت مهندسی، برای دستیابی به طرح منطقی، توجيهيذیر و قابل دفاع از جنبه های موردنظر، از روش تکرار فرایند چرخهای طراحی – تحليل مجدد – اصلاح طرح – كنترل، تا نيل به مرحله ای از طراحی که در گامهای تکرار این فرایند چرخه ای، وزن کل سازه تغييری کمتر از مقدار معينی يابد، بهره گیری می شود تا برای فرم هندسی مشخص و شبکه بندی و هميندي معين، كار به انتخاب مطلوبی از مقاطع اعضا منتهی شود همين فرایند را ميتوان برای فرمهای متفاوت از پيش تعيين شده اعمال نمود و به طرح بهينه ای از مجموعه سازه فضاکار نزدیک همچنين از روش های مبتنی بر صفحه یا پوسته معادل شبکه فضاکار نيز در بهينه پایی بهره گیری شده است.

در این روش، با تغيير چگالی و شبکه بندی سازه فضاکار، صفحه یا پوسته معادل آن اختيار و بهینه یابی با رعایت قيود متناسب برای صفحه یا پوسته معادل صورت می گیرد. باید به این نکته توجه داشت که انتخاب سيستم و فرم مناسب سازه فضاکار از دیدگاه طراحی مفهومی در اغلب موارد به مراتب حايز اهميت بيشتري از آن است که سيستم نامناسبی انتخاب و کوششی در بهینه یابی آن به عمل آید. در عمل، لازم است کوشش به عمل آید تا مقاطع و اعضا گروه بندی شوند و تعداد این گروه ها از دیدگاه اجرایی، به نحوی بی رویه زیاد نگردد.

سازه فضایی در سمنان

کارخانه space frame در سمنان در خدمت شماست. ما علاوه بر سازه فضایی در سمنان، در سازه فضایی در تهران و سایر شهرها هم در خدمت شما مشتریان عزیز هستیم. شما می توانید ضمن تماس با ما، از فرآیند کاری و قیمت سازه فضایی نیز مطلع شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *