تولید سازه فضایی

در این مقاله قصد داریم به تولید سازه فضایی و تاثیر اتفاقات مختلف از جمله دما بر تولید سازه فضاکار را بررسی کنیم. امروزه تولید سازه فضاکار بیش از پیش مورد توجه قرار داشته و در حال پیشرفت است. سازه فضاکار مانند دیگر سازه از آب و هوا و همچنین دما تاثیر می پذیرد. که در ادامه بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت.

تولید-سازه-فضایی

آثار ناشی از تغییرات دما بر تولید سازه فضایی

شامل آثار حاصل از تغییرات فصلی متعارف ھوا یا آثار گرادیان حرارتی ناشی از اختلاف دمای محدود در حین بھره برداری میگردند.

مواردی مانند بروز حریق، انفجار و نظایر آن به طور جداگانه در نظر گرفته خواھند شد.

تغییرات فصلی دما بر حسب شرایط اقلیمی به ترتیب مندرج در این آیین نامه منظور می گردند. در این بخشی اثر تغییرات دمای محیطی، که با انبساط یا انقباض نامتجانس اعضای سازه رخ میدھد، بر پایداری اعضای سازھای، خدمت رسانی و پاسخ سازه مورد بحث قرار داده می شود.

تولید سازه فضایی در ابعاد بزرگ

در سازه ھای با ابعاد بزرگ در پلان و سازھھای بلند، آثار ناشی از بارھای حرارتی می توانند مقادیر قابل ملاحظ ھای داشته باشند.

وضعیت تحت کنترل ھوای داخل این سازه ھا آثار تمایل به حرکت ھای نسبی یا ایجاد تنش ھای ناشی از جلوگیری از حرکت ھا بین اجزای سازه را کاھش می دھد.

سازه ھای بادھانه ھای آزاد وسیع و سازه ھای اداری و مسکونی و صنعتی بلند و محصورشده و عایق بندی شده برای سازه باشند.

حضور دستگاه های مخصوص دما در تولید سازه فضایی

به منظور حصول اطمینان سازه ھای نظیر اغلب باید شامل حفاظی از بخش کاملا از تأمین دمای مناسب برای افراد یا محتویات داخل ساختمان، باید سیستم ھای مکانیکی مناسبی که کنترل دمای داخل ثابت ً ساختمان را تضمین می نمایند، مورد استفاده قرارداده شوند.

این شرایط، طول اعضای درونی را طی تغییر فصول تقریبا نگه می دارد و لذا تنش ھای حرارتی در این اعضاکنش ھای مھمی از نظر طراحی محسوب نمی گردند. آثار ناشی از حرکت ھای فصلی پوسته بیرونی سازه را نیز می توان با ایجاد درزھای لغزشی در امتدادھایی که نیاز به آزادی حرکت حرارتی و دفع تنش ھای ناشی از آن داشته اند، حل و فصل نمود.

در سازه ھای فضاکار دارای دھانه ھای طویل مقید شده در تکیه گاه ھا یا با اتصالات یکپارچه با ستون ھا و قاب ھای مھاربند یی شده، حضور تنش ھای حرارتی میتواند مسأله ساز در معرض کنش ھای جوی است، باید به کمک مرحله ً باشد.

در طول مدت اجرای سازه، آثار تغییرات دما در سازھای که موقتا بندی بافت و نصب کاھش داده شود.آثار ناشی از تغییرات دما در سازه فضایی بخش دیگری از مسایل مرتبط با آثار حرارتی با احداث سازه ھای با دھانه ھای طویل، ایجاد آزادیھای حرکت حرارتی، احداث سازه فضا کباا راعضای سازھای بیرونی در معرض دید و در معرض کنش ھای جوی و به خصوصی با شکستن حصارھای محدودکننده دھانه ھا و ارتفاع سازه در دھه ھای اخیر ھمراه بوده است.

تولید سازه فضایی در ایران

وضعیت تولید سازه فضایی در ایران هم رو به رشد است. امروزه شرکت ها و کارخانه های زیادی اقدام به انجام عملیات سازه فضایی و تولید سازه فضایی می کنند. بیشتر ساختمان های اداری و مسکونی، مجتمع های تجاری، استادیوم های ورزشی و … در ایران از سازه فضایی استفاده می کنند.

دلیل استقبال از تولید سازه فضایی و طراحی و نصب سازه فضاکار، بیشتر در مزایای آن نهفته است. مزایای سازه فضایی اعم از :

  • سرعت در نصب
  • بدون نیاز به جوشکاری
  • کیفیت بالای تجهیزات
  • زیبایی
  • ارزان بودن نسبت به سایر سازه ها
  • و…

و در آخر

باعث شده است روز به روز شاهد بیشتر شدن استفاده و تولید سازه فضایی در ایران باشیم. سادگی و زیبایی منحصر به فرد  سازه فضایی نظر بسیاری از معماران و کارشناسان را به خود جذب کرده است. به طوری که در بیشتر شهرستان های ایران امروزه از سازه فضایی برای شهر بازی های سرپوشیده، استادیوم ها و ایستگاه های اتوبوس، مجتمع های تجاری و… استفاده می کنند.

قیمت سازه فضاکار و قیمت تولید سازه فضایی نیز به المان ها و موارد خاصی بستگی دارد که در مقاله ای جداگانه به آن پرداختیم.

در آخر باید یادآوری کنیم که تولید سازه فضایی موقعیت و برتری منحصر به فردی به محل ها و ساختمان ها و… می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *